Výživa a imunita

Z  toho co bylo uvedeno v předchozích částech jste určitě pochopili, že aktivita imunitního systému se zvyšuje, pokud je náš organismus ohrožen, třeba nemocí. Existuje dokonce obor Nutriční imunologie často nazývána imunonutritologie, která se zabývá propojením vlivu výživy na imunitní funkce. Pojďme se tedy podívat na některé složky naší stravy, které mají vědecké důkazy o

Imunita získaná

2. část imunita získaná (specifická, adaptivní) Tato imunita doplňuje naši vrozenou imunitu a výhodu je, že její buňky mají imunologickou paměť. Specifickou imunitu zajišťují specializované skupiny T a B-buněk (typy bílých krvinek – lymfocyty) a důležitou úlohu hrají i produkty B – buněk (plasmatických) tzv. protilátky. T- buňky  tvoří buněčnou imunitu, která je hlavně zodpovědná

Imunita vrozená

1. část  imunita vrozená (nespecifická, konstitutivní) Imunita je obranyschopnost organismu před cizorodými látkami tzv. antigeny. Tyto antigeny mohou být různého druhu, například nějaké bakterie, viry a nebo stačí pouze jejich část.  Ale antigenem mohou být i naše vlastní buňky, které se našemu organismu nějak odcizily a to třeba tím, že se z nich staly buňky