Obezita není jen v tradičním lékařském pojetí zmnožení tukové tkáně, ale jedná se zároveň o poruchu myšlení a emocí, které vedou k nevhodnému chování.  Toto chování vystihl nestor obezitologie Rajko Doleček jako „nevhodnou adaptaci na prostředí s dostatkem stravy“. Není jednoduché v dnešní široké nabídce potravin odolat a není jednoduché v dnešní počítačové době se hýbat. Všichni ale víme, že obezita nepřináší nic dobrého a rozhodně stojí za to s ní „zabojovat“. Tedy pokud patříte do té skupiny, která neustále bojuje s obezitou, je tento text určen právě Vám.

Definice obezity je v současné době určena podle BMI > 30. Existuje několik stupňů obezity viz níže. Ale BMI nám neříká nic o množství tukové tkáně, zde musíme navštívit odborníka, aby nám množství tukové tkáně změřil a současně zhodnotil zdravotní riziko vyplývající z obezity (je možné zde v Nutriční ambulanci).

I. stupeň BMI  30-34,9 kg/m2

II. stupeň BMI 35-39,9 kg/m2

III. stupeň BMI >40 kg/m2

Pokud tedy víme, že patříme do skupiny s vyšším BMI, je na čase s tím začít něco dělat a máme několik možností:

1. Dieta a pohyb

Úprava stravovacího režimu dle výsledků měření a doporučení správného pohybu jsou tou první fází léčby. Dieta by měla být udržitelná dlouhodobě a měla by vést k trvalým změnám v jídelním chování.

2. Farmakoterapie

Existují různé látky (nejsou to léky), které trh nabízí, ale jejich efekt není jednoznačně prokázán, mohou sice u někoho hubnutí podpořit, ale nelze spoléhat jen na ně (tzn. budu jíst co chci, nebudu se hýbat a budu jíst spalovač tuku – to opravdu nefunguje).

Druhá strategie, které bych se ráda více věnovala jsou novodobé léky, zmíním dva.

Mysimba je lék na recept bez úhrady zdravotních pojišťoven. Jedná se o doplněk k dietě se sníženým obsahem kalorií a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci řízení tělesné hmotnosti u dospělých pacientů (≥ 18 let) s

  • BMI ≥ 30 kg/m2 nebo
  • ≥ 27 kg/m2 až  < 30 kg/m2 (nadváha) za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes 2. typu, dyslipidemie nebo kontrolovaná hypertenze).

 Léčba přípravkem Mysimba musí být přerušena po 16 týdnech, pokud klient/pacient neztratil alespoň 5 %  své původní tělesné hmotnosti. Existují jasné podmínky kdy lze lék užívat a kdy ne.

Saxenda je lék (injekční forma) na recept bez úhrady zdravotních pojišťoven. Přípravek Saxenda má podobné podmínky indikace jako Mysimba, navíc má uvedenou v rámci přidružených chorob i obstrukční spánkovou apnoi. Pokud u pacientů při dávce 3,0 mg/den nedojde po 12 týdnech k poklesu počáteční tělesné hmotnosti alespoň o 5 %, léčba přípravkem Saxenda má být ukončena. Stejně jako u Mysimby existují jasné indikace a kontraindikace tohoto léku.

Více informací o produktech, možnosti preskripce a ceně můžete získat zde v Nutriční ambulanci.

3. Žaludeční balony představují jakýsi přechod mezi neinvazivními a invazivními postupy v léčbě obezity. Balony se zavedou s jediným cílem-dočasně zmenšit objemu žaludku a tím dosáhnout redukce hmotnosti. Existují dva druhy balónů: endoskopicky zavedené (tedy pomocí gastroskopie) a polykáním zaváděné (ve formě kapsle ze které se až v žaludku balón uvolní). Dále se balóny liší výdrží v žaludku (6 až 12 měsíců). Balon je při zavádění prázdný, následně je v žaludku naplněn. Samotný zákrok primárně nevyžaduje celkovou anestezii, je však dle domluvy na pracovišti možná.

Racionální indikace zavedení žaludečních balónů:

  • Obezita I. stupně tj. BMI 30–35.
  • Monstrózní obezita, BMI ≥ 40 jako příprava před bariatrickou operaci u pacienta s vysokým operačním rizikem, operace v odstupu 2–3 měsíců.
  • Jako dočasné zvládnutí obezity u pacientů s II.–III. st. obezity, kteří nejsou z různých důvodů vhodnými adepty pro operační řešení.

Celý postup v rámci realizace zavedení této terapie spočívá v:

První konzultace zde v nutriční ambulanci, kde proběhne nutriční vyšetření, seznámení se zvolenou metodou výkonu, sepsání podrobné anamnézy.

Výkon – odborné pracoviště, klient je odeslán na odborné pracoviště, kde se realizuje celý výkon. V rámci Nutriční ambulance spolupracuji s odborným pracovištěm:

MUDr. Marek Veinfurt, lékař specialista – interna, gastroenterologie. Gastroenterologická ambulance Nemocnice Mariánské Lázně.

Další konzultace nutriční ambulance-v průběhu každého následujícího měsíce probíhají doporučené kontroly v nutriční ambulanci ideálně v období 6 měsíců s cílem zajistit optimální skladbu jídelníčku a pohybový režim v období redukce.