Korektně sestavený jídelníček pro všechny klienty v zařízeních sociální péče je základní podmínkou prevence podvýživy. Současná  prevalence malnutrice je vysoká. Co můžeme udělat pro to, abychom  minimalizovali tento problém? 

Zcela klíčové je včas a pravidelně vyhledávat rizikové jedince pomocí nutričního screeningu (MNA-SF), zhodnotit nutriční stav z pohledu vybraných antropometrických vyšetření (BMI, obvod paže, obvod lýtka) a zvolit správnou nutriční intervenci (dietní režim a indikaci nutričních doplňků).

Moje nutriční ambulance vašemu zařízení zajistí:

  • Nutriční screening
  • Antropometrická vyšetření
  • Nutriční intervence
  • Tvorbu jídelníčků
  • Odborné přednášky, workshopy

1. Nutriční screening

Vhodný nutriční screening pro seniory je MNA -SF (Mini Nutrition Assessment – Short Form). Dotazník rychle zhodnotí pomocí různých příznaků výživový stav klienta. Klient může být v normálním výživovém stavu, v riziku malnutrice nebo již v malnutrici. MNA -SF je vhodné dělat u všech klientů minimálně 2 – 3 x za rok. Systém CYGNUS 2 disponuje velmi jednoduchou evidencí dat a díky tomu je možné rychle a pravidelně hodnotit vývoj klientů. Nutriční screening hodnotí i příjem stravy (velikost porcí) a hydrataci, ideálně i nutriční propočet příjmu stravy. Moje nutriční ambulance vám zajistí provedení MNA – SF screeningů u všech vašich klientů, jejich evidenci v systému CYGNUS a následné zhodnocení. 

2. Antropometrická vyšetření

K základním antropometrickým vyšetřením u seniorů patří měření tělesné hmotnosti a výšky.

I v případě imobilního klienta je možné nutriční stav zhodnotit. Pro tělesnou hmotnost v případě, že je klient imobilní a nemáme váhu pro tento typ pacienta můžeme využít obvod paže, nebo obvod lýtka. Tělesnou výšku můžeme odvodit například z délky loketní kosti, rozpětí paží nebo výšky holenní kosti, ale je nutné zvolit správné body na těle, aby bylo měření vypovídající. Následně jsme schopni dopočítat BMI, které je základním indikátorem pro diagnostiku malnutrice. Pravidelné vážení klientů a evidence těchto hodnot pomáhá včas odhalit pokles tělesné hmotnosti, který čím dříve zjistíme, tím lépe ho společně s klientem zvládneme.

Všechna měření jsem schopná zajistit u vašich klientů prostřednictvím této nutriční ambulance. Následné vyhodnocení a výběr rizikových klientů včetně návrhu řešení je nedílnou součást služeb pro vaše jednotlivé klienty.

3. Nutriční intervence

Pokud již víme, že máme klienta v riziku podvýživy nebo již podvyživeného musíme jednat.

V první řadě se snažíme tzv. obohatit stávající stravu o energii nebo o  bílkovinu ať formou přídavků nebo nutričních tzv. fortifikátorů stravy. Druhou možností je zajistit pro klienta speciální výživu tzv. sippingy (pitíčka) a v současné době i pudingy (dezerty). Existuje i možnost předpisu této výživy na recept. Výběr správného výživového doplňku se odvíjí od druhu pacienta, od jeho diagnózy a od výsledků nutričního vyšetření.

Nutriční terapeut je odborník v této oblasti a zodpovědně vám pomůže k efektivnímu řešení podvýživy ve vašem zařízení.

4. Tvorba jídelníčků

Nutričně vyvážený jídelníček a jeho variabilita je jedna z podmínek prevence podvýživy. Lidově řečeno: ,,Vašim klientům musí jídlo chutnat“. Je nutné ale připustit, že sestavení  takového jídelníčku není jednoduché a musí vyhovovat výživovým potřebám seniorů co do obsahu energie, tak hlavně bílkoviny, včetně jiných důležitých složek stravy. Tato práce patří do rukou odborníka, nutričního terapeuta, který připraví jídelníček na míru.

5. Odborné přednášky, workshopy

Personál sociálního zařízení musí správně pochopit proč je důležité sledovat nutriční stav klienta, proč je důležité věnovat výživě seniorů tolik času. Proto nabízím možnost realizace seminářů a workshopů nejen o výživě, ale také o problematice, která s výživou souvisí (poruchy polykání – dysfagie, výživa a dekubity a další). Zároveň moje nutriční ambulance nabízí možnost praktického proškolení personálu jak správně vyplňovat nutriční dokumentaci např. v systému CYGNUS 2 a jak si veškeré údaje pravidelně vyhodnocovat. Cílem je zajistit vašim klientům maximální nutriční péči.