Hubnete a není to vaším záměrem? Někdo z vašeho okolí se vám tzv. ztrácí před očima a vy mu chcete pomoci? Důvodů může být mnoho. Například nechutenství při různých onemocněních nebo vlivem užívaných léků.

Mnoho nemocí je spojeno s vyššími energetickými nároky organismu, nebo poruchami trávení a vstřebávání živin s následným poklesem tělesné hmotnosti. Mentální anorexie či bulimie jsou typické důvody směřující k podvýživě. Pokud tedy hubnete a běžná strava vám nestačí, je možné vhodnými úpravami jídelníčku nebo případnými doplňky stravy navýšit nejen množství energie, ale i bílkovin ve stravě. Jako nutriční terapeut zhodnotím váš výživový stav, analýzu toto co jíte a doporučím případné úpravy. K dispozici mám i možnost ochutnání některých tzv. sippingů, nutričních výživ na popíjení a společně můžeme vybrat tu nejvhodnější variantu.

Malnutrice je stav deficitu, přebytku nebo nerovnováhy mezi příjmem živin (makro i mikronutrientů) a jejich potřebou s výsledným vlivem na složení organismu, jeho funkce a  stav.  Většinou se v rámci malnutrice bavíme o deficitu tedy podvýživě.  Ohroženi jsou nejvíce onkologičtí pacienti, senioři a pacienti s onemocněním zažívacího traktu, hlavně střev. Příznaky jsou zjevné jako je např. pokles tělesné hmotnosti pod normu BMI anebo skryté, zjistitelné např. až po krevních náběrech. Důsledky jsou významné v rámci celého organismu, např. pokles tělesné kondice a ztráta soběstačnosti, snížení imunity, zhoršení hojení ran, častější infekce a mnohé další. Léčba musí být zahájena včas, tedy je nutné co nejdříve zjistit problém postupného nástupu podvýživy. Vhodné je obohacovat stravu nebo ji doplnit o tzv. sippingy. Následně pravidelně sledovat vývoj ukazatelů výživového stavu a aktuálně reagovat na danou situaci.