Jestliže po konzumaci mléka a mléčných výrobků máte průjem, nafouklé břicho, zvýšenou plynatost a celkově břišní nepohodu (dyskomfort) může se jednat o laktózovou intoleranci. Laktózová intolerance není alergie na mléko, to jsou dva zcela odlišné pojmy. V této situaci je pro velmi důležité vybírat si takové produkty, které obsahují málo laktózy a nevyhýbat se všem mléčným výrobkům – hrozí nebezpečí osteoporózy. Tolerance množství laktózy je u každého individuální. Jako nutriční terapeut vám pomohu nastavit míru tolerance laktózy.

Laktózová intolerance je neimunologická alergie, tedy neprobíhá zde reakce buněk imunitního systému. Je způsobená sníženou aktivitou enzymu laktázy, která tráví mléčný cukr (laktózu). Nastává častěji s narůstajícím věkem nebo může být následkem střevních onemocnění. V rámci dietetického doporučení je nutné omezit některé mléčné výrobky, ale na druhé straně mohou být jiné mléčné výrobky – fermentované dobře tolerované. Hranice tolerance laktózy v potravinách je individuální a v případě, že není tato intolerance příliš výrazná, lze postupným navyšováním laktózy tlusté střevo na příjem tohoto mléčného cukru adaptovat.

  1. KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11.vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.
  2. FUCHS, M., et al. Potravinová alergie a intolerance. Praha. Mladá fronta, 2016.ISBN: 978-80-204-3757-0.