Zřejmě jste již vyzkoušeli všechno, abyste se zbavili zácpy a nic dlouhodobě nefunguje. Zřejmě je to proto, že u chronické zácpy je nutné komplexní přístup a hlavně trpělivost. Je to opravdu zácpa čím trpíte? Zácpa je definována jako obtížné vyprazdňování tuhé stolice, u těžkých forem nemožnost se vyprázdnit bez pomoci léků či jiných pomůcek. Za normální se většinou považuje frekvence stolic od 3 stolic za den po 1 stolici za 2-3 dny, pokud dochází k vyprázdnění stolice bez problémů a bez nutnosti používat větší úsilí či projímadla. Pokud jste si po přečtení řekli, ano trpím zácpou, můžeme společně začít váš problém řešit v mé nutriční ambulanci.

Zácpou trpí v dospělém věku 50 % žen a 25 % mužů. Dělíme ji na prvotní, která může probíhat jako akutní zácpa (změna prostředí, výživy, horečnatá onemocnění, nutnost užívat léky) a chronická – návyková zácpa. Dále existuje druhotná zácpa, která je příznak nemoci nebo její léčby.

Důvody, které vedou k vzniku zácpy jsou různé: nedostatek pohybu, vlákniny, tekutin, nesprávný denní režim, změna prostředí, ale i vliv různých léků a onemocnění. V rámci dietních opatření volíme dostatek tekutin a potraviny s vysokým množstvím vlákniny. Doporučená je konzumace minimálně 30 gramů vlákniny na den, nebo lze využít doporučení 12,5 gramů / 1000 kcal u žen, 10 gramů / 1000 kcal u mužů. U dětí je množství vlákniny doporučené vzhledem k věku podle vzorce: věk+5.

  1. KOHOUT, P., PAVLÍČKOVÁ., J. Zácpa – dieta a doporučená opatření. Praha. Forsapi, 2012. ISBN: 978-80-87250-17-4.
  2. KASPER, H. Výživa v medicíně a dietetika. Překlad 11.vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.