Pokud chcete podpořit dobrý zdravotní stav a kondici svých zaměstnanců, využijte služeb mé nutriční ambulance.

Jak můžete zdraví zaměstnanců podpořit?

Pro vaše zaměstnance mohu nabídnout analýzu stavby těla, masáže nebo  přednášku o výživě. Pokud zaměstnanec ví, že společnosti u které pracuje, záleží na jeho zdraví a dobré kondici, je motivován lépe a efektivně pracovat.

1. Analýza stavby těla vč. konzultace

Udržení dobré fyzické a psychické kondice je velmi úzce spjato s tělesnou hmotností. Podváha nebo nadváha vč. obezity nepřispívají k požadovanému výkonu v různých oblastech a časem ovlivní náš život ve všech jeho oblastech. Se zaměstnanci (jednotlivě nebo ve skupinách), v místě pracoviště, provedu analýzu stavby těla vč. zhodnocení.

Zhodnocení stavby těla (množství svalové hmoty, tukové tkáně, vody, viscerálního tuku a jiné) na bioimpendančním analyzátoru TANITA trvá 30 minut a výsledky obdrží zaměstnanec e-mailem. Společně se zaměstnancem zkonzultujeme dietetické postupy a doporučím vhodné a individuální řešení.

2. Masáže

Jaký druh masáže lze v rámci 30 minut realizovat?

Na problematické partie současné populace se soustřeďuje masáž šíje a zad. Masáž uvolní spasmy, prokrví danou oblast a tím zlepší přívod důležitých látek pro správnou funkci svalu  a  zároveň umožní likvidaci odpadových produktů svalového metabolismu.

Masáž je mechanická a reflexní stimulace tkání pomocí rytmicky aplikovaného tlaku a tahu. Je aplikována preventivně k udržení dobrého stavu všech tkání, při vyčerpanosti a tělesné únavě, tedy k udržení dobré fyzické a duševní kondice. Zároveň řeší i některé bolestivé stavy díky snížení napětí svalů, kůže, podkoží a vaziva. Na tkáně působí jak mechanicky, tak reflexně.

3. Přednášková činnost

Semináře pro zaměstnance o výživě a vše kolem mohou pomoci k vytvoření vlastního názoru na určité fenomény současné doby a tím chránit jeho samotného před nebezpečnými experimenty v oblasti výživy. Seznámení s některými onemocněními, která vedou k nutnosti úpravy našeho životního stylu může být přínosem pro každého z pohledu včasné diagnostiky, správné léčby nebo prevence.

Informace o výživě a jejich správná interpretace je klíčová pro orientaci v dnešním chaosu co je zdravé a co není, co je jed a co není. Pokud využijeme zdravý rozum a důkazy vědy, jsme schopni si udělat vlastní názor na danou věc, a ne převzít názor někoho jiného.