Máte cukrovku. Musíte přestat jíst všechno sladké, začít si počítat příjem sacharidů a dodržovat jejich předepsané množství? Zřejmě cítíte, že ve vašem životě začíná velká změna a vy ji chcete zvládnout.

Naučím vás jíst trochu jinak. Aby vám jídlo stále chutnalo jako doposud, přinášelo radost a vy měli dostatek energie všechno zvládnout. Moje nutriční ambulance je vám k dispozici.

Cukrovka (diabetes mellitus) je změna metabolismu cukrů, tuků i bílkovin na podkladě úplného (diabetes mellitus 1.typu), nebo částečného (diabetes mellitus 2.typu) nedostatku inzulínu. Jedná se o chronické onemocnění charakterizované hyperglykémií (vzestup hladiny cukru v krvi nad normální hodnotu) s dalšími klinickými příznaky. Doporučení pro výživu jsou významnou součástí léčby cukrovky, ale jsou rozdílná podle typu. U cukrovky 1.typu (vždy je podáván inzulín) je důležité dodržovat dávku sacharidů dle dávky inzulínu a fyzické aktivity. Setkáváme se s ní nejčastěji u dětí, ale výjimkou už nejsou ani dospělí jedinci (typ LADA). Cukrovka 2.typu vzniká nejčastěji v dospělosti u lidí s nadváhou nebo obezitou. Onemocnění je provázeno tzv. inzulinorezistencí, což znamená, že naše tkáně (svaly, tuk) nejsou schopné využívat v krvi dostupný cukr, jsou odolné na působení inzulínu.