Co je to zdraví? Na jedné straně můžeme zdraví definovat jako stav bez nemoci a na straně druhé v širším pohledu se jedná o stav duševní, sociální a tělesné pohody. Tedy jakási optimální vyrovnanost našeho organismu, která nám dovoluje dělat to co potřebujeme nebo chceme. Náš životní styl ovlivňuje zdraví z 50 % a stává se klíčovou složkou ve vztahu zdraví a nemoci. Výživa může naše zdraví významně ovlivnit a proto ji věnujme  společně pozornost.

Pomohu vám s: