TANITA BC 418 MA je vrcholný segmentální tělesný analyzátor s vestavěnou tiskárnou a používá jako jeden z mála metodu zvanou multifrekvenční analýza. Tato metoda je v podstatě jediná, která dokáže měřením rozlišit obsah intracelulární a extracelulární tekutiny v těle. Tento model používá pro měření celkem 8 snímacích katod, 4 jsou umístěny na spodní platformě, další 4 snímače jsou integrované v ručních madlech. Kromě celkových tělesných hodnot dokáže zařízení měřit i předvídatelnou svalovou hmotou pro: pravou ruku, pravou nohu, levou ruku, levou nohu, trup. Kromě vlastní tiskárny umožňuje softwar Gmon PRO ukládání a zpracování dat, je možné vést statistiky, vytvářet grafy či tabulky jednotlivých hodnot v nastaveném čase. Hodnoty lze podle vlastního nastavení tisknout v různých variacích.

Měřené hodnoty:

 • Celková hmotnost (kg)
 • BMI
 • Hmotnost svalové tkáně (kg)
 • Celková tělesná voda (kg)
 • BMR Bazální metabolismus (Kilo Joule, Kilo Cal a BMR Indicator)
 • Hmotnost tělesného tuku (kg)
 • % tělesného tuku
 • Viscerální tuk ukazatel
 • Rozmezí zdravého tělesného tuku
 • Bez tuku hmotnost (kg)
 • Svalová hmota (kg)
 • Tlačítko samotného vážení
 • Mód standart a atletický
 • Kompartmentové / segmentální
 • Impedance

Segmentální vyhodnocení:

 • tělesný tuk %, kg
 • netučná hmota (FFM) kg
 • svalová hmota (kg)
 • impedance
 • stanovení cílové kalkulace 

Parametry:

 • kapacita vážení: 200 kg
 • přesnost vážení: 100g
 • měří osoby ve věkovém rozmezí: 5-99 let