Segmentální multifrekvenční tělesný analyzátor Tanita MC-780 MA P je multifrekvenční analyzátor segmentového složení těla ideální pro poskytnutí okamžité analýzy zdraví a fitness stavu klienta a sledování pokroku v průběhu času. 3 frekvence přinášejí velkou přesnost, měření celého těla a segmentů.

Měřené hodnoty:

 • Celková hmotnost (kg)
 • BMI
 • Hmotnost a procenta svalové tkáně vč. segmentálního rozložení
 • Celková tělesná voda (kg); buněčná a mimobuněčná voda
 • BMR (Klidový metabolismus)
 • Hmotnost a procenta tělesného tuku vč. segmentálního rozložení
 • Viscerální tuk
 • Fázový úhel
 • Impedance
 • Metabolický věk

Parametry:

 • kapacita vážení: 200 kg
 • přesnost vážení: 100g
 • měří osoby ve věkovém rozmezí: 5-99 let

Schváleno podle normy: Zákon č. 89/2021 Sb. o zdravotních prostředcích, Nařízení vlády č. 326/2002 Sb. pro váhy s neautomatickou činností, třída III, úředně ověřená.